×
Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Τοπική προσαρμογή λογισμικού (Software Localization)

Τοπική προσαρμογή λογισμικού (Software Localization)

Διαδικασία που ακολουθείται για τη γλωσσική και πολιτισμική προσαρμογή του λογισμικού στις αγορές που πρόκειται να κυκλοφορήσει.
Δημιουργική μετάφραση (Transcreation)

Δημιουργική μετάφραση (Transcreation)

Η "Δημιουργική μετάφραση" (Transcreation) είναι η διαδικασία που χρησιμοποιείται για την απόδοση ενός μηνύματος από τη γλώσσα-πηγή προς τη γλώσσα-στόχο διατηρώντας το ύφος, τον σκοπό και την έννοια του εν λόγω μηνύματος.
Μεταφράσεις κειμένων (Translation)

Μεταφράσεις κειμένων (Translation)

Ως μετάφραση ορίζεται η διαδικασία απόδοσης μίας ή περισσότερων εννοιών ή προτάσεων από τη γλώσσα-πηγή προς τη γλώσσα-στόχο. Οι μετάφραση κειμένων απαιτεί μια άριστη γνώση και των δύο γλωσσών, προκειμένου να αποδοθεί με τον πλέον κατάλληλο τρόπο.

Μεταφράσεις Ιστοσελίδων

Μεταφράσεις Ιστοσελίδων

Η MM Translations Greece είναι εδώ για να σας βοηθήσει να επεκτείνετε την επαγγελματική δραστηριότητά σας μεταφράζοντας την ιστοσελίδα σας από και προς την Ελληνική γλώσσα.