×
Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Τοπική προσαρμογή λογισμικού (Software Localization)

Η MM Translations Greece έχει την εμπειρία, τη γνώση, τα εργαλεία και το δίκτυο μεταφραστών που έχουν την απαιτούμενη εμπειρία, δεξιότητες και ικανότητες στην προσαρμογή οποιωνδήποτε πλατφορμών λογισμικού και πολυμέσων ώστε να είναι προσβάσιμες και εύχρηστες για τους πελάτες μας, μεταφράζοντας το περιβάλλον χρήστη , μενού και κείμενο για την αγορά ή χώρα που προορίζεται να κυκλοφορήσει το λογισμικό.

Στην MM Translations Greece, όλα τα βήματα και οι φάσεις των μεταφράσεων εκτελούνται με συνέπεια και απόλυτη ακρίβεια λόγω των διακυβεύσεων που σχετίζονται με την κατάλληλη λειτουργικότητα που αναμένεται από μια εφαρμογή λογισμικού που κυκλοφορεί στην αγορά της χώρας του Πελάτη.