×
ΝΕΑ

ΝΕΑ

Τοπική προσαρμογή λογισμικού (Software Localization)

Τοπική προσαρμογή λογισμικού (Software Localization)

Η Μετάφραση λογισμικού αποτελεί μεγάλη πρόκληση, ειδικά επειδή οι συμβολοσειρές (κείμενο προς μετάφραση) είναι εκτός περιεχομένου και εν μέσω πολλών γραμμών εντολών προγραμματισμού. Αυτό το περιεχόμενο θα μπορούσε να είναι το όνομα μιας επιλογής μενού, το όνομα ενός κουμπιού και ούτω καθεξής και μόνο ένας έμπειρος μεταφραστής μπορεί να διαφοροποιήσει το περιεχόμενο που πρόκειται να μεταφραστεί με τον καταλληλότερο τρόπο.

Στην εταιρεία μας, υπάρχει πάντα εκπαίδευση μεταφραστών στα προϊόντα πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε τοπική προσαρμογή λογισμικού. Στους μεταφραστές παρέχεται ένα ζωντανό περιβάλλον λογισμικού για αναφορά.

Τυχόν σχόλια αναφοράς για το περιεχόμενο του λογισμικού παρέχονται σε μεταφραστές, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν με σαφήνεια το περιεχόμενο προς μετάφραση. Το αποτέλεσμα αυτού του βήματος είναι η δημιουργία μιας λίστας αναφοράς μεταβλητών χρήσεων με παραδείγματα περιεχομένου.

Μετά το στάδιο της μετάφρασης, πραγματοποιούνται πάντοτε δοκιμές εντοπισμού σφαλμάτων (bug testing) στις εκδόσεις γλώσσας στόχου μιας εφαρμογής. Οι γλωσσικές δοκιμές θα εμφανίσουν μεταφράσεις στην εφαρμογή, αποκαλύπτοντας σφάλματα περιβάλλοντος και συμβολοσειρές που εμφανίζονται εσφαλμένα. Οι δοκιμές διεπαφής χρήστη θα αποκαλύψουν προβλήματα με τη συγκεκριμένη τοπική μορφοποίηση και λειτουργικότητα ή με την κωδικοποίηση χαρακτήρων.

Η επόμενη φάση περιλαμβάνει τη χρήση τοπικών λειτουργικών συστημάτων, προγραμμάτων περιήγησης και λογισμικού υποστήριξης. Το κείμενο, οι αριθμοί και οι ημερομηνίες για τις τοπικές τοποθεσίες καταχωρούνται κατά τη διάρκεια της δοκιμής για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργικότητα της ολοκληρωμένης μετάφρασης.

Το τελικό βήμα για τον συγκεκριμένο τύπο μετάφρασης περιλαμβάνει την καταγραφή ζητημάτων σε ένα σύστημα εντοπισμού σφαλμάτων (bug tracking system), όπως το Jira, όπου συνήθως περίπου το 80% των σφαλμάτων είναι γλωσσικής φύσης και μπορούν να διορθωθούν από τους μεταφραστές μας πριν από την παράδοση, ενώ το 20% θα απαιτήσει από τους προγραμματιστές να τροποποιήσουν τον υποκείμενο κώδικα.